Menu

Rubriky

SPOLEČNĚ | Petr Vidlák
2
archive,author,author-petr,author-2,eltd-core-1.0.3,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,borderland-ver-1.16, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,side_menu_slide_with_content,width_470,paspartu_enabled,paspartu_on_top_fixed,paspartu_on_bottom_fixed,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive

Autor:Petr Vidlák

Městské obvody

Pro naši koalici není statutárně členěné město žádnou zátěží, ani noční můrou. Ze zkušeností víme, že jde o tradici, kterou naše strana respektuje a obhajuje v rámci celé České republiky. Pro některé jiné strany však může být členění na městské obvody, jejich větší samostatnost a možnost o svých věcech rozhodovat, snadným cílem útoků. Pro zástupce takových stran je charakteristické, že nekritizují statut města upravený závaznou vyhláškou, ale jen uspořádání rozhodovacích úrovní, které jsou ale v souladu s pravidly subsidiarity – tedy podpůrnosti, kterou uznává většina civilizovaného světa.

Po druhé světové válce se začalo město formovat spojováním s okolními vesnicemi a městy. Například vzpomeňme Neštěmice, které jsou dodnes součásti města, nebo Trmice, které se v devadesátých letech opět osamostatnily. Řídit celky, které jsou složeny z více dříve samostatných území je nepochybně složitější než řídit město, které má své neměnné historicky dané území. Jsou mezi námi politici, kteří rádi přijímají jednoduchá řešení. Jejich příkladem je současné vedení města, které svou odpovědnost za výběr poplatků za svoz odpadu, vyřešilo jejich zrušením. Jde sice o líbivé a populistické gesto, ale těm, kteří se orientují na budoucnost a jsou odpovědní je jasné, že tímto krokem způsobilo současné vedení města velké škody, na které dříve či později doplatí všichni jeho občané. V každé volební kampani se objevují tato jednoduchá řešení a jejich zastánci se našli i letos a navrhli mimo jiné i zrušení městských obvodů.

Po politickém uskupení Blok demokratických stran, které vedli Ing. Miroslav Florian a Ing. Petr Novotný, přišli s myšlenkou zrušení obvodů i zástupci ODS Ing. Miroslav Harciník a Mgr. Jan Kubata. To, co dnes preferují Svobodní a Nezávislí, není tedy nic nového a snad i výsledek bude stejný jako v minulých letech. Je třeba ovšem připustit, že kritika postavení městských obvodů (upraveno obecně závaznou vyhláškou Statut města) se občas objevuje právem. Tento právní dokument je zřejmě příčinou všech nálad, zejména těch negativních, volajících po změně.

V poslední úpravě této obecně závazné vyhlášky (v době, kdy město řídila sociální demokracie), byly pravomoci městských obvodů velmi omezeny. Vedení města tehdy kladlo důraz na to, aby obvody vykonávaly zejména činnosti ve státní správě – tzv. činnosti v přenesené působnosti, nejvíce v oblasti sociální péče. Byla jim odebrána možnost se aktivně podílet na tvoření obecně závazných vyhlášek, územního plánu, strategického rozvoje města a využívat možnosti účasti na samostatných projektech financovaných z národních zdrojů nebo Evropské Unie.

Za poslední čtyři roky se zastupitelstvo města při svých zasedáních ke kvalitě obecně závazné vyhlášky Statut města nikdy nedostalo a nenašel se jediný zastupitel či politický subjekt v zastupitelstvu, který by o změnu usiloval. Pro vedení města bylo výhodnější a snazší jít cestou jednoduchých a populistických řešení.

Koalice TOP 09, KDU-ČSL a STAN je připravena o změnu bojovat. Máme zkušenosti s prosazováním větších pravomocí obvodů v územním plánu, jsou mezi námi zkušení projektoví manažeři, se kterými jsme připraveni pustit se do řešení likvidace brownfieldů, odborníci na hospodaření s odpady a s dalšími specialisty jsme připraveni zpracovat vylepšení vyhlášky Statutu města. Ptáme se Vás, vážení voliči, bylo by snad špatné, kdyby obvody měly právo rozhodovat o svých základních školách a dalších palčivých otázkách v místech, která spravují? Vyvarujme se jednoduchých řešení, zaměřme se na skutečné záměry jejich předkladatelů a zvolme si nové pojetí řízení našeho města.

Staňme se městem, kde senioři nestojí ve stínu „velkých plánů politických elit města“!

Vybudujme síť kvalitních a dostupných služeb komplexní péče o osoby závislé na péči druhých.

Demografická data v průběhu několika posledních let nejen v našem městě, ale i v celé republice, hovoří jasně. Populace obecně stárne a prodlužuje se průměrný věk dožití. Meziročně stoupá také výskyt degenerativních a neuropsychických onemocnění. Alzheimerova choroba postihuje čím dál mladší ročníky. Jde o problém, který řeší celá Euroatlantická zóna a kterému se musíme postavit čelem i my všichni.

Tato fakta je nutné konfrontovat se skutečností, že většina stárnoucí populace si přeje co nejdéle zůstat doma, ideálně doma také dožít. Doma, ve svém přirozeném prostředí, kde se každý z nás cítí bezpečně a spokojeně mezi svými nejbližšími. Pro rodiny, kde jsou základní normou fungující vztahy, ctění morálních hodnot a kde existuje vzájemná úcta, je samozřejmostí se o své stárnoucí rodiče a prarodiče postarat. Vděčíme jim za mnohé a mnohé jim ještě dlužíme. Vychovali nás, byli a jsou pro nás připraveni udělat maximum vždy, když je třeba. I my bychom tu měli být pro ně ve chvíli, kdy nás potřebují. Ne nadarmo se říká, že vyspělost společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory.

Zkuste se zeptat ve svém okolí, zkuste se zeptat sami sebe: „Kde byste chtěli zestárnout a dožít?“

V našem městě je však dnes toto přání velmi těžko lidem splnitelné. Chybí tu dostupná a vzájemně provázaná funkční síť poskytovatelů sociálně zdravotních služeb, bez kterých podporu domácí péče bohužel realizovat nelze. A proto je pro nastavení tohoto systému nutné tolik usilovat.

O jakých službách mluvíme?

Zdravotní ambulantní službou lze pojmenovat základní činnosti praktických lékařů a také ambulantních specialistů. Terénní zdravotní služby ve městě občas poskytují i samotní praktičtí lékaři a jejich zdravotní sestry tím, že prostě v případě potřeby přijdou sami za Vámi domů. Ano, v našem městě fungují také dva poskytovatelé domácí zdravotní péče, kteří díky doporučení „praktiků“ tuto službu poskytují tzv. za ně a v případě potřeby zajistí domácí zdravotní péči. Asi je některým z vás tato služba už známa. Otázkou je, zda ale tato forma podpory stačí.

Ambulantní sociální služby jsou takové, kam se svými nejbližšími můžeme docházet. Jedná se např. o služby různých organizací, nabízející sociální poradenství, kde by nám měli být schopni s problémem poradit a ideálně nás také nasměrovat k dalším navazujícím službám. Skvěle fungují také denní či týdenní stacionáře, které nám mohou pomoci např. v čase, kdy chodíme do práce, máme jiné povinnosti, nebo na pár dní odjíždíme. Obrovskou výhodou, zejména pro pečující, je také registrovaná pobytová odlehčovací služba s možností jejího využití v době např. dovolené, lázní, pobytu pečujícího mimo domov apod.

Ale bohužel. V našem městě není dostupné ani jedno lůžko takové odlehčovací služby. Nejbližšího poskytovatele máme v Lovosicích, nebo v Děčíně. O denních a týdenních stacionářích pro seniory škoda hovořit. Pokud existují, provozují své služby s nedostatečnou časovou dotací, nebo se je snaží poskytovat napříč všemi cílovými skupinami od malých dětí až po seniory 80+; od osob neslyšících až po soby s Alzheimerovou chorobou. Sama si reálné fungování takové služby nedokážu dost dobře představit. Ani to, že své rodiče budu odvádět někam, kde stráví celý den mimo své vrstevníky, seniory. Kde nebudou tzv.„ mezi svými“.

A jaké sociální služby lze využívat přímo u vás doma?

Jsou to zejména terénní pečovatelské služby, kdy stejně tak, jako např. zdravotní sestry přijedou poskytnout své služby k vám domů, přijedou pracovníci v sociálních službách. Pro mnohé asi známější pod pojmenováním pečovatelky. Ty nám mohou pomoci s běžnými úkony v péči. Od pomoci s prováděním osobní hygieny a koupáním, obstaráním osobních záležitostí až po zajištění stravy. Na území našeho města ale existuje pouze jeden poskytovatel této služby, který je schopen ji zajistit 7 dní v týdnu, v čase od 7,00 do 18,00 hodin. Nabízí se proto otázka, zda je možné, aby zajistil potřeby nejenom všech seniorů, ale také ostatních lidí závislých na péči druhých, a tím byl pečujícím rodinám celého města k užitku. Existují sice ještě další poskytovatelé pečovatelských služeb. Nicméně jsou schopni docházet pouze v pracovních dnech a mnohdy i v časech omezujících se jen na klasickou pracovní dobu. Patrně spoléhají na to, že o zbytek péče se postará rodina sama. V takové situaci by bylo výhodné využít služeb osobní asistence. Ty ale v našem městě pokulhávají také.

Je to obrovská škoda. Bohužel, kritická situace absence mnoha takto užitečných služeb není ku prospěchu nikoho z nás.

Propojením takto fungujících zdravotních a sociálních služeb lze dosáhnout opravdu účinné pomoci seniorů, ale zároveň i pečujících rodin.

Jak své problémy řeší pečující rodiny dnes?

Zeptejte se jich. Mnohé svépomocí, jak to jen jde a jak to kdo umí. Tedy v lepším případě. V tom horším „ukládají“ své nejbližší do nemocnic. Na tzv. sociální lůžka, do léčeben dlouhodobě nemocných, či na klasická a pro nás všechny velmi drahá akutní lůžka, např. na interní oddělení. To, že nám nemocnice mnohde nabízejí tzv. hostinské pokoje, situaci neřeší. Jejich finanční náročnost, prostředí i přístup personálu jsou potíž. Vše spíše připomíná nemocniční prostředí, než útulný domov, a to neprospívá nikomu. Našim seniorům už vůbec. Navíc přeci víme, že pokud náš celkový stav nevyžaduje přímou zdravotní péči, nemáme v nemocnici, či jiném zdravotnickém zařízení co dělat. Je mi líto. Pak ale potřebujeme dostatek poskytovatelů sociálních služeb, kteří mohou rodinu ve chvíli, kdy sama není schopna péči zajistit, zastoupit.

Bez důrazu na vybudování dostupné a funkční sítě sociálně zdravotních služeb nelze myšlenku zachování domácí péče o seniory vůbec realizovat. Aby péče mohla být dlouhodobá, musí být místně, časově i finančně dostupná všem, bez rozdílu. Měla by mít nastaveny jasné podmínky mezioborové spolupráce. Zapojením všech stávajících poskytovatelů a organizací doplnit je těmi, kteří nám dnes chybí, a máme první krok za sebou. Bez adekvátní reakce na potřeby seniorů, osob závislých na péči druhých i pečujících samotných se neobejdeme. Je nutné dostat neformálně pečující do centra zájmu všech vstupujících aktérů a tuto pozici udržet. Jsou totiž pro celý systém klíčovými hráči a bez jejich nelehké role péči o své nejbližší doma udržet prostě nelze.

Tím, že pomůžeme zajistit fungující služby, pomůžeme všem zúčastněným. Tím vším pomůžeme ale také sami sobě. Jak? Třeba tím, že ušetříme nemalé peníze za budování nových domovů pro seniory, kterých možná ani není třeba. Nebo tím, že budeme schopni v budoucnu finančně zajistit fungování těch domovů, které tu už máme. A třeba také tím, že jednou, až budeme sami staří a na pomoci druhých závislí, na tom budeme s těmito službami už lépe, než senioři dnes. Nezůstaneme v tom všem prostě sami.

Chceme být městem, kde senioři neživoří na okraji zájmu „velkých plánů politických elit“.

Chceme důstojné a kvalitně prožité stáří pro každého bez rozdílu.

Vnímáme pečující osoby, jako skupinu nezastupitelných partnerů v zajištění domácí péče, kterou je v této problematice nutné dostat do středu zájmu.

Věříme, že dokážeme zajistit podmínky ke zkvalitnění života seniorů, osob závislých na péči svých nejbližších.

Chceme město, které bude vnímavé a stane se naším aktivním partnerem.

Chceme vytvořit komunitní centra pro seniory, jako místa komplexních, vzájemně provázaných a kvalitních služeb.

Bc. Andrea Málková

Ředitelka senior centra

Fondové hospodaření

Fondové hospodaření

Do současných komunálních voleb vstupuje mnoho politických subjektů s hesly, které poukazují na nedostatečná místa pro parkování a volají po zásadním zlepšení. Bohužel, žádný z těchto subjektů neříká, jak toho zlepšení chce dosáhnout.

Problém je složitý v tom, že značnou část parkovacích ploch obhospodařují městské obvody a u nich se také nejčastěji soustřeďují požadavky obyvatel. Kde však mají obvody získat potřebné finanční prostředky, zejména pak v těch případech, kdy je nutná výstavba parkovacích domů, což je investičně náročné?

Navrhujeme proto řešit centralizaci příjmů z pronájmu parkovacích ploch celého města, a to jak z městských obvodů, tak i Magistrátu a jemu podřízených organizací, a rozhodnutím Zastupitelstva města zřídit Fond dopravy V Klidu – účelový finanční fond, jak to dovoluje zákon. Pravidla hospodaření tohoto fondu pak nedovolí, aby peníze do něj plynoucí byly použity k jinému účelu než k výstavbě nových parkovacích ploch.

O jaké příjmy se jedná? Nejde jen o příjmy z parkování, ale může se určit, že například do něj poplynou všechny vybrané pokuty městské policie související s přestupky v dopravě, vybrané poplatky za zábor komunikací atd. Fond by spravoval výbor zastupitelstva města s účastí zástupců zastupitelstev městských obvodů. Tento výbor by zpracovával investiční návrh do rozpočtu města, jak budou soustředěné prostředky použity. Není také vyloučeno, aby výbor navrhoval zajištění výstavby formou úvěru, dotací či půjček.

Existence Fondu může být omezena na dobu určitou. Stanovíme-li si, že chceme každý rok postavit minimálně 100 nových parkovacích míst, pak pracujeme s jasně vymezenou vizí. Nechceme v budoucnosti řidiče totiž jen trestat zvyšováním parkovného nebo nedej Bůh, zónovým parkováním.

A poslední poznámka: tímto způsobem lze řešit nejen parkovací místa pro osobní dopravu, ale i dopravu nákladní, např. v blízkosti dálnice D8.

Jezero Milada

Chceme rozvoj v okolí jezera Milada. Chráněné ložisko uhlí? No a co?

V poslední době slyšíme neustálé výmluvy magistrátu a svazku obcí na to, že se na Miladě nic neděje, protože tam stát neodepsal ložisko uhlí a než se tak stane, nikdo nebude do tohoto území investovat. To je pouhým alibismem pro to, že se v této oblasti zatím téměř nic neudělalo. Odepsání zásob se jen tak nestane, protože to uhlí tam fyzicky je a jediný způsob jak jej odepsat je jej vytěžit. Ale to rozhodně nechceme!!!

Co s tím?

To, že je někde chráněné ložisko, neznamená, že se počítá s jeho vytěžením. Znamená to, že ty zásoby tam opravdu jsou. Neznamená to, že se zde nemůže stavět, nebo cokoliv dělat.

Po uzavření lomu Chabařovice zůstalo nejen ušetřeno stejnojmenné město, ale také nevytěžené zásoby uhlí.

Takovýchto ložisek je v celé České republice mnoho. Jedním z velkých ložisek černého uhlí je například oblast mezi Mělníkem a Mladou Boleslaví. Znamená to, že se zde neinvestuje a čeká se na odepsání zásob uhlí? Znamená to, že tu vzniknou doly? Nikoliv.

 

Znamená to pouze, že to uhlí zde reálně je.

Kdyby však jednou opravdu v energetice „šlo do tuhého“ a rozhodovalo by se, kde se bude těžit, přijde na řadu ekonomická a sociální analýza, kde právě neobydlené oblasti, kde se neinvestuje, půjdou na řadu jako první.

Proto je v zájmu nás všech, aby se návrat života do oblasti jezera Milada uskutečnil co nejdříve. Protože čím dřív a čím více se bude tato oblast rozvíjet, tím dál se bude toto ložisko posouvat na seznamu potenciálních těžebních lokalit.

Proto chceme rozvoj lokality na Miladě, i přestože je zde ložisko uhlí, na které se ale nechceme vymlouvat.

Představujeme Vám našeho druhého kandidáta!

Ing. et Ing. Zbyněk Novák je náš kandidát na starostu Ústí nad Labem – město a dvojka kandidátky na Magistrát. Zbyňkovi je 34 let, je ženatý, má dvě děti a pracuje jako obchodně-projektový manažer ve společnosti zabývající se životním prostředím. 🌿
Je stavebním a krajinným inženýrem se zaměřením zejména na hydraulické modelování povodní. Má dlouholetou praxi z projekce, přípravy studií, řízení kvality, marketingu a také několik let přednášel na vysoké škole. 👨‍🎓
Dlouhodobě se zabývá problémy a architekturou města Ústí nad Labem. Je zakladatelem stránek Make Ústí great again a v minulosti založil například i internetové stránky (M)FK Ústí nad Labem – www.fkusti.cz. Jeho vizí je Ústí nad Labem jako město vhodné pro rodiny s dětmi. Chce, aby se nejen jeho dětem v tomto městě žilo dobře, ale aby na něj byly i právem hrdé.

Osobní heslo: Komunikace je základ úspěchu. 🗨️