Menu

Rubriky

SPOLEČNĚ | Program
93
archive,category,category-program,category-93,eltd-core-1.0.3,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,borderland-ver-1.16, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,side_menu_slide_with_content,width_470,paspartu_enabled,paspartu_on_top_fixed,paspartu_on_bottom_fixed,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive

Program

Naše řešení tzv. vyloučených lokalit

Ústí nad Labem má bohužel několik sociálně vyloučených lokalit a to i v blízkosti centra města. Způsobů řešení problémů spojených s těmito lokalitami je několik, ale vždy vyžadují důslednost, politickou shodu a trpělivost. Změny nenastanou přes noc.

Aby nedocházelo k navyšování počtu sociálně nepřizpůsobivých v dané lokalitě, má město možnost vyhlásit tzv. opatření obecné povahy (OOP). To se vyhlašuje po konzultaci se sociálním odborem a státní policií v případě, že k tomu jsou důvodné předpoklady (zvýšená kriminalita, přestupkovost atd.). Toto opatření zamezí přistěhování resp. přestěhování v rámci dané lokality osobám, které by měly nárok na doplatek na bydlení. Ti totiž tuto dávku hmotné nouze nebudou moci dostat. Podstatnou součástí řešení vyloučených lokalit je boj s osobami, které jsou označovány za obchodníky s chudobou, tedy těmi, kteří soustřeďují osoby v nouzi ve svých nemovitostech a inkasují od státu prostřednictvím svých nájemníků sociální dávky.

Při práci na začlenění obyvatel tzv. nepřizpůsobivých je zásadní skutečně propracovaná sociální politika města. Chceme sociálně vyloučené aktivizovat, aby nebyli jen pasivními příjemci pomoci, ale aktivně se podíleli na zlepšování své situace. Pokud by naplnili určité očekávání, mohlo by jim město vyjít vstříc a umožnit další kroky k sociálnímu začlenění.  Chceme obnovit technické služby ve vlastnictví města, které by mohlo nízkokvalifikovaným občanům nabídnout uplatnění a získání praxe a pracovních návyků. Tito občané-zaměstnanci by mohli pečovat o zeleň, čistotu města popř. vozů MHD a provádět jednoduché údržbové práce (zednické, cestářské, lakýrnické, čistotářské atd.). Samozřejmě pokud by takový občan bezdůvodně odmítl spolupracovat a posouvat se v životě, zůstal by nadále na okraji společnosti. To by ale byla jeho volba. Město mu podalo pomocnou ruku a on jí odmítl. Protože máme v programu bod Důstojnost pro každého, je důležité, aby město bylo připraveno podat pomocnou ruku každému, kdo se ocitl v tíživé životní situaci, ať už je to ovdovělá matka s dětmi, dlouhodobě nemocný nebo handicapovaný po úrazu, nemohoucí, umírající, nebo osoba bez domova.

Zaměřit se chceme i na fungování a vyhodnocování činností sociálních pracovníků a některých organizací působících v těchto lokalitách.  V současné době je financování některých organizací založené na počtu klientů, kteří jsou v jejich evidenci. My bychom chtěli, aby sociální pracovníci dostávali odměny a neziskové organizace finanční podporu za splněný úkol, který jim město zadá, resp. za jasně stanovených kritérií. Můžeme např. stanovit, aby se v určité lokalitě snížil celkový počet zanedbaných školních hodin na počet dětí v dané lokalitě nebo sehnání práce či bydlení určitému počtu obyvatel resp. rodin.

Bohužel, nejen ve vyloučených lokalitách máme i nemovitosti v žalostném stavu, o které majitel nejeví zájem. Tyto budovy jsou často nebezpečné pro své okolí a často přitahují další negativní vlivy. Uvnitř těchto zanedbaných budov se často hromadí odpad, který může být zdrojem zdravotních rizik i pro široké okolí. Naším cílem je získat tyto nemovitosti do majetku města a vyřešit tak mnohdy letité problémy s tím spojené. K tomu chceme maximálně využívat všech zákonných možností. Ve spolupráci s dalšími orgány státní správy chceme na majitele nemovitosti tlačit, aby situaci zanedbaných budov a pozemků řešil. V případě, že majitel i přes výzvy a pokuty nebude činit žádná opatření, chceme do řešení zapojit obnovené technické služby města, aby např. případnou skládku vyvezly, a náklady po majiteli domu pak důsledně vymáhat. Pokud by se nezaplacené sankce a platby hromadily, mělo by město přistoupit k exekučnímu vymáhání a příp. nemovitost v exekuci vykoupit a připravit tak místo pro budoucí změnu využití dané lokality. Město může získat nejen nové pozemky, ale i průběžně zlepšovat život obyvatelům v okolí těchto opuštěných staveb.

Vyloučené lokality jsou často spojovány se zvýšenou kriminalitou a občané města mají často strach jimi v určitou denní dobu procházet. Pro zvýšení pocitu bezpečí bychom chtěli nejen navýšit počet hlídkujících strážníků městské policie, ale instalovat postupně v dané problémové lokalitě funkční kamerový systém, aby mohl být případný přestupek resp. trestný čin zaznamenán a sloužit jako důkazní materiál.

Bc. Irena Skálová – lídryně koalice a TOP09

Ing. et Ing. Zbyněk Novák – lídr KDU-ČSL

Mgr. Jiří Čapek, DiS. – lídr STAN

 

 

Ústí – město kultury

Kulturu považujeme za zásadní součást kvalitního života. Nejlepší kultura přichází od samotných obyvatel a město by aktivní obyvatele mělo podpořit a neházet jim klacky pod nohy.

 • Podpora občanských a podnikatelských kulturních aktivit a spolků
 • Podpora a rozvoj Činoherního studia a Divadla opery a baletu
 • Zapojení UJEP a ostatních škol do kulturních akcí města
 • Podpora tradičních akcí – Festival tance, Porta, Kult, Barevná planeta, Útulek fest
 • Podpora občanských aktivit na jezeře Milada
 • Oživení letního kina

Čisté Ústí

Ekologické odpadové hospodářství je ekonomické. Chceme odpadové hospodářství založené na úsporné a efektivní likvidaci odpadů.

 • Odstraňování černých skládek a vymáhání nákladů na majiteli nemovitosti
 • Separace biologicky rozložitelného komunálního odpadu, která sníží náklady na jeho likvidaci
 • Obnovení kompostárny v majetku města
 • Čištění kontejnerů pomocí speciálních svozových vozů
 • Odpadové účty pro podnikatele, poplatky jen za konkrétní množství a druh odpadu
 • Postupné obnovení technických služeb v majetku města
 • Zapojení nízkokvalifikovaných občanů do pracovního procesu v obnovených technických službách

Štěstí přeje připraveným

Naše město má obrovskou příležitost využít potenciálu plánované vysokorychlostní tratě a může se stát významný uzlem na rychlostní železnici spojující Prahu a Drážďany. Tuto příležitost nesmíme propásnout.

 • Rozvoj města založený na týmu odborníků
 • Provozně nezávislá a odborná Kancelář projektů města (KAPR)
 • Zapojení odborné i laické veřejnosti do budoucího směřování města (Demokracie 2.1)
 • Uživatelsky přívětivá vizualizace a zpřístupnění územně plánovací dokumentace
 • Využití funkčních řešení z úspěšně revitalizovaných měst
 • Nové využití zanedbaných areálů (brownfieldů)
 • Efektivní vymáhání povinností a spolupráce majitelů nemovitostí

Chytré město není sci-fi

Chytré město, které uspoří finance a čas obyvatel. Vytvoříme ekonomicky a provozně optimalizované město.

 • Systém hlídání zaplnění kontejnerů, konec přetékajících odpadků
 • Nová úsporná síť chytrého osvětlení města
 • Chytré parkovací systémy upozorňující na volná místa
 • Optimalizace dopravního provozu města, např. efektivní průjezd světelnými křižovatkami – zelená vlna
 • Zefektivnění bezpečnostního systému města – automatické vyhodnocování záznamů kamer

Pěšky, na kole, autem i busem

Plynulá a bezpečná doprava je součástí moderního města.

 • Optimalizace dopravy v centru města na základě vyhodnocení měření intenzity dopravy
 • Zklidnění dopravy v obydlených zónách s využitím komunikací v méně zastavěných částech města
 • Nové vyznačení parkovacích stání, výstavba parkovacích domů v místě stávajících parkovišť
 • Optimalizace MHD, rozšíření stávajících linek a pěší dostupnosti
 • Vyšší počet bezpečných a osvětlených přechodů
 • Propojení a vyznačení jednotlivých cyklistických tras do uceleného systému

Pro zdraví a sport

Dostatečná nabídka sportovních a jiných volnočasových aktivit je nejlepší prevencí kriminality.

 • Spravedlivé a všestranné financování sportu na všech úrovních
 • Otevření školních areálů a sportovišť veřejnosti (dětem i dospělým) se zajištěným dohledem
 • Centrální rezervační systém sportovišť
 • Výstavba a pravidelná údržba dětských hřišť

Kvalitním vzděláním k prosperitě

Vzdělání je předpokladem budoucí prosperity a kvality života.

 • Spolupráce s UJEP a s dalšími institucemi pro maximální efektivitu výuky
 • Motivační program pro větší zapojení škol do budování občanské společnosti
 • Zvýšení nabídky mimoškolních aktivit ve spádových oblastech
 • Dostupné vzdělávání pro všechny generace

Krásné Ústí: Zelené Ústí

Zeleň pomáhá zlepšovat kvalitu života a zkrášluje prostředí města

 • Zlepšení přístupnosti městské a příměstské zeleně
 • Obnovení funkce správce parku
 • Zvýšení množství městské zeleně, více stromů zlepší klima a čistotu ovzduší v ulicích
 • Podpora zelených střech a fasád, začneme s budovami ve správě města

Vaše Ústí: Blíže k občanovi

Otevřená a srozumitelná veřejná správa, co nejblíže k občanovi, je prvním krokem ke zlepšení vnímání politiky.

 • Větší pravomoce městským částem a spravedlivější přerozdělování peněz
 • Opravdu funkční a transparentní rozklikávací rozpočet
 • Fondové hospodářství
 • Otevřená a průhledná výběrová řízení vč. zadávacích dokumentací
 • Transparentnost a otevřenost příspěvkových organizací
 • Dotační poradna pro občany, živnostníky a školy