Menu

Rubriky

SPOLEČNĚ | Projekty
98
archive,paged,category,category-projekty,category-98,paged-3,category-paged-3,eltd-core-1.0.3,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,borderland-ver-1.16, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,side_menu_slide_with_content,width_470,paspartu_enabled,paspartu_on_top_fixed,paspartu_on_bottom_fixed,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive

Projekty

Ekologicky = Ekonomicky

Proč je pro město důležité třídit odpady? A proč prosazujeme nový systém třídění odpadů?

Investice do separace biologicky rozložitelného komunálního odpadu může mít velmi rychlou návratnost a ziskovost v dlouhodobějším horizontu. V Ústí nad Labem se vyprodukuje zhruba 16tis. tun komunálního odpadu. Biologický odpad tvoří cca 20% z komunálního odpadu (tj. 3200 tun). Skládkování směsného komunálního odpadu vychází v současnosti okolo 1500 Kč/t a po zákazu skládkování v roce 2024 lze očekávat více než dvojnásobnou cenu za likvidaci. Zatímco biologický odpad vyjde na cca 500 Kč/t. Pokud by se vytřídila jen třetina biologicky rozložitelného komunálního odpadu ve městě, pak by roční úspora na skládkovném byla pro město zhruba milion korun ročně. Místo toho v současném systému nabízí AVE Ústí nad Labem s.r.o. svozy jedné nádoby bioodpadu pro obyvatele za 1000 Kč a svoz komunálu je zdarma. To je pro město i jeho obyvatele velmi nevýhodné, demotivující k separaci a zbytečně se tak zatěžuje rozpočet města.

Toto je však jen začátek, naše nová odpadová strategie jde ještě mnohem dále … 

Autobusové nádraží – alternativní varianta

Jsme rádi, že náš návrh na nové autobusové nádraží v Ústí nad Labem vzbudilo konstruktivní diskuzi na toto téma. Jak jsme uvedli u původního návrhu, vybírali jsme z několika možností kam nádraží umístit. Chtěli bychom vám představit ještě jednu z uvažovaných možností, které se nám jeví jako optimální varianta z hlediska dopravního, ale bohužel naráží na několik realizačních překážek.

Jedná se o integrovaný terminál, který by se nacházel přímo před hlavním nádražím ČD. Z dopravního napojení na ostatní složky hromadné dopravy se jedná o ideální místo s případnou další možností konečných stanic, stání K+R a odstavného stání pro autobusy v ulici Přístavní, která je propojena podchodem.

Překážkami v realizaci je zejména to, že tyto pozemky jsou v majetku Českých drah. Dále by tato investice vyžadovala výraznější prostředky v odhadované výši 150 mil. Kč a změnu dopravní obslužnosti v okolí hlavního nádraží.

Budeme se samozřejmě pokoušet i prosadit nejprve tuto variantu. K realizaci však může dojít za podmínek dohody ohledně pozemků a dále získání dotace s maximální výší spoluúčasti města 20%.

Nechceme však slibovat něco, co nemůžeme zaručit, že je realizovatelné a proto jsme představovali variantu, která je bez problémů řešitelná. Stejný přístup máme i u ostatních našich projektů. Představujeme pouze takové projekty, kde jsme schopni zaručit jejich realizaci a neslibujeme nerealizovatelné. Pokud se ve finále podaří prosadit a zrealizovat ještě lepší varianty než které navrhujeme, budeme jen rádi.

Spolupráce s UJEP

Využívejme naplno potenciál ústecké univerzity. Chceme aktivní spolupráci s UJEP, která je důležitou součástí Ústí nad Labem. Jde o širokou škálu přínosů, z kterých může město profitovat. Ať už jde o spolupráci na vytvoření statusu botanické zahrady ze současného naučného parku PřF UJEP, kulturní a společenský život se zapojením studentů, nebo třeba využívání mnohdy skvělých myšlenek týkajících se Ústí nad Labem, které studenti zpracovávají ve svých absolventských pracích.

Příkladem je práce absolventa  oboru geografie PřF UJEP, Bc. Jiřího Šlaje, který se dlouhodobě věnuje Mariánské skále a ve své práci zde navrhl naučnou stezku.  Tímto mu i děkujeme za poskytnuté podklady a spolupráci na naši vizi revitalizace Mariánské skály, na kterou se již brzy můžete těšit  #společněústí