Menu

Rubriky

SPOLEČNĚ | Přáli bychom si hezčí a bezpečnější Ústí
2251
post-template-default,single,single-post,postid-2251,single-format-standard,eltd-core-1.0.3,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,borderland-ver-1.16, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,side_menu_slide_with_content,width_470,paspartu_enabled,paspartu_on_top_fixed,paspartu_on_bottom_fixed,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive

Přáli bychom si hezčí a bezpečnější Ústí

Přáli bychom si hezčí a bezpečnější Ústí

Bezpečnost v našem městě je pro naši koalici jednou z programových priorit. V celé oblasti vidíme mnoho prostoru pro zlepšení, aby se naši sousedé a spoluobčané cítili bezpečněji. Budeme se snažit prosadit, aby za bezpečnost v určité čtvrti ve městě byl zodpovědný konkrétní zastupitel obvodu a strážník městské police, kteří by shromažďovali podněty od občanů, navrhovali řešení a předkládali ke schválení vedení městského obvodu resp. magistrátu. V problematických místech a ulicích města se chystáme navýšit počet bezpečnostních kamer, aby policie mohla včas zasáhnout popř. měla k dispozici důkazní materiál. Podle potřeby se chystáme navýšit počet přidělených strážníků městské policie v konkrétní oblasti města. V oblasti bezpečnosti se zaměříme na dopravu, čistotu a hygienu ve veřejném prostoru, bezbariérové přístupy pro handicapované a nemohoucí občany, drogovou problematiku, kriminální a jiné závadové jednání, preventivní a osvětovou činnost a v neposlední řadě na tzv. vyloučené lokality.

V oblasti dopravy chceme, aby přechody pro chodce byly dobře viditelné, označené a osvětlené. Ty kritické aby byly zvýrazněny blikači, jak to známe z ul. Sociální péče, popř. vybaveny retardéry a značkami nařizující sníženou rychlost. Pokud to bude místní situace vyžadovat, chceme budovat i další přechody. Pro postižené občany je důležité, aby např. chodníky, které začínají bezbariérově, nekončily vysokými, nesjízdnými obrubníky, aby měli přístup do veřejných budov apod. Zaměřit se chceme i na bezpečnost cyklistů, abych při průjezdu města, neohrožovali svůj život. Chceme ucelit a rozšířit cyklistické stezky. Je třeba dokončit napojení tras na Miladu a na Labskou stezku z různých čtvrtí města.

Sami cítíme potřebu, mnohdy naléhavou, zvýšit čistotu veřejného prostoru. Chceme, aby se v našem městě občané cítili dobře. To souvisí s pěkným a čistým prostředím. Veřejné prostředky často nesplňují představu o hygienickém prostředí. Chceme zintenzivnit jejich úklid a dezinfekci. Navrhneme obnovu technických služeb, kterých se předchozí vedení města zbavilo a jejich náplň nakupuje od soukromé firmy, která si na úkor města zvyšuje své zisky. Nové technické služby by se staraly především o údržbu zeleně, čistotu města a MHD a drobné zednické či cestářské opravy. Zároveň by v nich mohlo najít práci plno nízkokvalifikovaných osob.

V tzv. vyloučených lokalitách se často koncentruje větší počet výše zmíněných negativních jevů. Řešení potřebuje komplexní přístup se zapojením mnoha oborů a institucí. Na majitele nemovitostí chceme naléhat, aby zjednali nápravu, a případné uložené finanční sankce důsledně vymáhat. V případě, že majitel i přes výzvy a pokuty nebude situaci řešit, chceme do řešení zapojit obnovené technické služby města a náklady po majiteli domu opět vymáhat. Pokud by se nezaplacené sankce a platby hromadily, mělo by město přistoupit k exekučnímu vymáhání a příp. nemovitost v exekuci vykoupit a připravit tak místo pro budoucí změnu využití dané lokality.

Chceme, aby se do řešení problémů ve vyloučených lokalitách intenzivně zapojil především sociální odbor a poradenská služba města, aby pomohli nastavit motivačně výchovný, zásluhový systém, který by pomohl občanům zapojit se do občanského života a vyvedl je ze společenské izolace. V kritických oblastech lze vyhlášením opatření obecné povahy zamezit přistěhování nových, potenciálně nepřizpůsobivých občanů, protože by vyhlášením OOP ztratili možnost získat doplatek na bydlení. Další možností je lokální zvýšení daně z nemovitosti na maximální úroveň popř. zvednout odvody za ubytovací kapacity a zároveň stanovit maximální výši nájemného v dané oblasti, na kterou bude ještě možné poskytovat doplatky na bydlení.

V souvislosti s výskytem potencionálně rizikové průmyslové výroby v blízkosti centra města se chceme zaměřit na osvětová a preventivní činnost ve spolupráci se složkami integrovaného záchranného systému zacílenou především na informování o aplikovaných opatření k předcházení mimořádných událostí a způsoby reakce na ně. Pravidelně bychom chtěli pořádat Dny prevence.

Mgr. Jiří Čapek, DiS.
kandidát do zastupitelstva MO město a magistrát Ústí nad Labem

Žádné komentáře

Odeslat komentář