Menu

Rubriky

SPOLEČNĚ | Staňme se městem, kde senioři nestojí ve stínu „velkých plánů politických elit města“!
2281
post-template-default,single,single-post,postid-2281,single-format-standard,eltd-core-1.0.3,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,borderland-ver-1.16, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,side_menu_slide_with_content,width_470,paspartu_enabled,paspartu_on_top_fixed,paspartu_on_bottom_fixed,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive

Staňme se městem, kde senioři nestojí ve stínu „velkých plánů politických elit města“!

Staňme se městem, kde senioři nestojí ve stínu „velkých plánů politických elit města“!

Vybudujme síť kvalitních a dostupných služeb komplexní péče o osoby závislé na péči druhých.

Demografická data v průběhu několika posledních let nejen v našem městě, ale i v celé republice, hovoří jasně. Populace obecně stárne a prodlužuje se průměrný věk dožití. Meziročně stoupá také výskyt degenerativních a neuropsychických onemocnění. Alzheimerova choroba postihuje čím dál mladší ročníky. Jde o problém, který řeší celá Euroatlantická zóna a kterému se musíme postavit čelem i my všichni.

Tato fakta je nutné konfrontovat se skutečností, že většina stárnoucí populace si přeje co nejdéle zůstat doma, ideálně doma také dožít. Doma, ve svém přirozeném prostředí, kde se každý z nás cítí bezpečně a spokojeně mezi svými nejbližšími. Pro rodiny, kde jsou základní normou fungující vztahy, ctění morálních hodnot a kde existuje vzájemná úcta, je samozřejmostí se o své stárnoucí rodiče a prarodiče postarat. Vděčíme jim za mnohé a mnohé jim ještě dlužíme. Vychovali nás, byli a jsou pro nás připraveni udělat maximum vždy, když je třeba. I my bychom tu měli být pro ně ve chvíli, kdy nás potřebují. Ne nadarmo se říká, že vyspělost společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory.

Zkuste se zeptat ve svém okolí, zkuste se zeptat sami sebe: „Kde byste chtěli zestárnout a dožít?“

V našem městě je však dnes toto přání velmi těžko lidem splnitelné. Chybí tu dostupná a vzájemně provázaná funkční síť poskytovatelů sociálně zdravotních služeb, bez kterých podporu domácí péče bohužel realizovat nelze. A proto je pro nastavení tohoto systému nutné tolik usilovat.

O jakých službách mluvíme?

Zdravotní ambulantní službou lze pojmenovat základní činnosti praktických lékařů a také ambulantních specialistů. Terénní zdravotní služby ve městě občas poskytují i samotní praktičtí lékaři a jejich zdravotní sestry tím, že prostě v případě potřeby přijdou sami za Vámi domů. Ano, v našem městě fungují také dva poskytovatelé domácí zdravotní péče, kteří díky doporučení „praktiků“ tuto službu poskytují tzv. za ně a v případě potřeby zajistí domácí zdravotní péči. Asi je některým z vás tato služba už známa. Otázkou je, zda ale tato forma podpory stačí.

Ambulantní sociální služby jsou takové, kam se svými nejbližšími můžeme docházet. Jedná se např. o služby různých organizací, nabízející sociální poradenství, kde by nám měli být schopni s problémem poradit a ideálně nás také nasměrovat k dalším navazujícím službám. Skvěle fungují také denní či týdenní stacionáře, které nám mohou pomoci např. v čase, kdy chodíme do práce, máme jiné povinnosti, nebo na pár dní odjíždíme. Obrovskou výhodou, zejména pro pečující, je také registrovaná pobytová odlehčovací služba s možností jejího využití v době např. dovolené, lázní, pobytu pečujícího mimo domov apod.

Ale bohužel. V našem městě není dostupné ani jedno lůžko takové odlehčovací služby. Nejbližšího poskytovatele máme v Lovosicích, nebo v Děčíně. O denních a týdenních stacionářích pro seniory škoda hovořit. Pokud existují, provozují své služby s nedostatečnou časovou dotací, nebo se je snaží poskytovat napříč všemi cílovými skupinami od malých dětí až po seniory 80+; od osob neslyšících až po soby s Alzheimerovou chorobou. Sama si reálné fungování takové služby nedokážu dost dobře představit. Ani to, že své rodiče budu odvádět někam, kde stráví celý den mimo své vrstevníky, seniory. Kde nebudou tzv.„ mezi svými“.

A jaké sociální služby lze využívat přímo u vás doma?

Jsou to zejména terénní pečovatelské služby, kdy stejně tak, jako např. zdravotní sestry přijedou poskytnout své služby k vám domů, přijedou pracovníci v sociálních službách. Pro mnohé asi známější pod pojmenováním pečovatelky. Ty nám mohou pomoci s běžnými úkony v péči. Od pomoci s prováděním osobní hygieny a koupáním, obstaráním osobních záležitostí až po zajištění stravy. Na území našeho města ale existuje pouze jeden poskytovatel této služby, který je schopen ji zajistit 7 dní v týdnu, v čase od 7,00 do 18,00 hodin. Nabízí se proto otázka, zda je možné, aby zajistil potřeby nejenom všech seniorů, ale také ostatních lidí závislých na péči druhých, a tím byl pečujícím rodinám celého města k užitku. Existují sice ještě další poskytovatelé pečovatelských služeb. Nicméně jsou schopni docházet pouze v pracovních dnech a mnohdy i v časech omezujících se jen na klasickou pracovní dobu. Patrně spoléhají na to, že o zbytek péče se postará rodina sama. V takové situaci by bylo výhodné využít služeb osobní asistence. Ty ale v našem městě pokulhávají také.

Je to obrovská škoda. Bohužel, kritická situace absence mnoha takto užitečných služeb není ku prospěchu nikoho z nás.

Propojením takto fungujících zdravotních a sociálních služeb lze dosáhnout opravdu účinné pomoci seniorů, ale zároveň i pečujících rodin.

Jak své problémy řeší pečující rodiny dnes?

Zeptejte se jich. Mnohé svépomocí, jak to jen jde a jak to kdo umí. Tedy v lepším případě. V tom horším „ukládají“ své nejbližší do nemocnic. Na tzv. sociální lůžka, do léčeben dlouhodobě nemocných, či na klasická a pro nás všechny velmi drahá akutní lůžka, např. na interní oddělení. To, že nám nemocnice mnohde nabízejí tzv. hostinské pokoje, situaci neřeší. Jejich finanční náročnost, prostředí i přístup personálu jsou potíž. Vše spíše připomíná nemocniční prostředí, než útulný domov, a to neprospívá nikomu. Našim seniorům už vůbec. Navíc přeci víme, že pokud náš celkový stav nevyžaduje přímou zdravotní péči, nemáme v nemocnici, či jiném zdravotnickém zařízení co dělat. Je mi líto. Pak ale potřebujeme dostatek poskytovatelů sociálních služeb, kteří mohou rodinu ve chvíli, kdy sama není schopna péči zajistit, zastoupit.

Bez důrazu na vybudování dostupné a funkční sítě sociálně zdravotních služeb nelze myšlenku zachování domácí péče o seniory vůbec realizovat. Aby péče mohla být dlouhodobá, musí být místně, časově i finančně dostupná všem, bez rozdílu. Měla by mít nastaveny jasné podmínky mezioborové spolupráce. Zapojením všech stávajících poskytovatelů a organizací doplnit je těmi, kteří nám dnes chybí, a máme první krok za sebou. Bez adekvátní reakce na potřeby seniorů, osob závislých na péči druhých i pečujících samotných se neobejdeme. Je nutné dostat neformálně pečující do centra zájmu všech vstupujících aktérů a tuto pozici udržet. Jsou totiž pro celý systém klíčovými hráči a bez jejich nelehké role péči o své nejbližší doma udržet prostě nelze.

Tím, že pomůžeme zajistit fungující služby, pomůžeme všem zúčastněným. Tím vším pomůžeme ale také sami sobě. Jak? Třeba tím, že ušetříme nemalé peníze za budování nových domovů pro seniory, kterých možná ani není třeba. Nebo tím, že budeme schopni v budoucnu finančně zajistit fungování těch domovů, které tu už máme. A třeba také tím, že jednou, až budeme sami staří a na pomoci druhých závislí, na tom budeme s těmito službami už lépe, než senioři dnes. Nezůstaneme v tom všem prostě sami.

Chceme být městem, kde senioři neživoří na okraji zájmu „velkých plánů politických elit“.

Chceme důstojné a kvalitně prožité stáří pro každého bez rozdílu.

Vnímáme pečující osoby, jako skupinu nezastupitelných partnerů v zajištění domácí péče, kterou je v této problematice nutné dostat do středu zájmu.

Věříme, že dokážeme zajistit podmínky ke zkvalitnění života seniorů, osob závislých na péči svých nejbližších.

Chceme město, které bude vnímavé a stane se naším aktivním partnerem.

Chceme vytvořit komunitní centra pro seniory, jako místa komplexních, vzájemně provázaných a kvalitních služeb.

Bc. Andrea Málková

Ředitelka senior centra

Žádné komentáře

Odeslat komentář