Menu

Rubriky

SPOLEČNĚ | Naše řešení tzv. vyloučených lokalit
2289
post-template-default,single,single-post,postid-2289,single-format-standard,eltd-core-1.0.3,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,borderland-ver-1.16, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,side_menu_slide_with_content,width_470,paspartu_enabled,paspartu_on_top_fixed,paspartu_on_bottom_fixed,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive

Naše řešení tzv. vyloučených lokalit

Naše řešení tzv. vyloučených lokalit

Ústí nad Labem má bohužel několik sociálně vyloučených lokalit a to i v blízkosti centra města. Způsobů řešení problémů spojených s těmito lokalitami je několik, ale vždy vyžadují důslednost, politickou shodu a trpělivost. Změny nenastanou přes noc.

Aby nedocházelo k navyšování počtu sociálně nepřizpůsobivých v dané lokalitě, má město možnost vyhlásit tzv. opatření obecné povahy (OOP). To se vyhlašuje po konzultaci se sociálním odborem a státní policií v případě, že k tomu jsou důvodné předpoklady (zvýšená kriminalita, přestupkovost atd.). Toto opatření zamezí přistěhování resp. přestěhování v rámci dané lokality osobám, které by měly nárok na doplatek na bydlení. Ti totiž tuto dávku hmotné nouze nebudou moci dostat. Podstatnou součástí řešení vyloučených lokalit je boj s osobami, které jsou označovány za obchodníky s chudobou, tedy těmi, kteří soustřeďují osoby v nouzi ve svých nemovitostech a inkasují od státu prostřednictvím svých nájemníků sociální dávky.

Při práci na začlenění obyvatel tzv. nepřizpůsobivých je zásadní skutečně propracovaná sociální politika města. Chceme sociálně vyloučené aktivizovat, aby nebyli jen pasivními příjemci pomoci, ale aktivně se podíleli na zlepšování své situace. Pokud by naplnili určité očekávání, mohlo by jim město vyjít vstříc a umožnit další kroky k sociálnímu začlenění.  Chceme obnovit technické služby ve vlastnictví města, které by mohlo nízkokvalifikovaným občanům nabídnout uplatnění a získání praxe a pracovních návyků. Tito občané-zaměstnanci by mohli pečovat o zeleň, čistotu města popř. vozů MHD a provádět jednoduché údržbové práce (zednické, cestářské, lakýrnické, čistotářské atd.). Samozřejmě pokud by takový občan bezdůvodně odmítl spolupracovat a posouvat se v životě, zůstal by nadále na okraji společnosti. To by ale byla jeho volba. Město mu podalo pomocnou ruku a on jí odmítl. Protože máme v programu bod Důstojnost pro každého, je důležité, aby město bylo připraveno podat pomocnou ruku každému, kdo se ocitl v tíživé životní situaci, ať už je to ovdovělá matka s dětmi, dlouhodobě nemocný nebo handicapovaný po úrazu, nemohoucí, umírající, nebo osoba bez domova.

Zaměřit se chceme i na fungování a vyhodnocování činností sociálních pracovníků a některých organizací působících v těchto lokalitách.  V současné době je financování některých organizací založené na počtu klientů, kteří jsou v jejich evidenci. My bychom chtěli, aby sociální pracovníci dostávali odměny a neziskové organizace finanční podporu za splněný úkol, který jim město zadá, resp. za jasně stanovených kritérií. Můžeme např. stanovit, aby se v určité lokalitě snížil celkový počet zanedbaných školních hodin na počet dětí v dané lokalitě nebo sehnání práce či bydlení určitému počtu obyvatel resp. rodin.

Bohužel, nejen ve vyloučených lokalitách máme i nemovitosti v žalostném stavu, o které majitel nejeví zájem. Tyto budovy jsou často nebezpečné pro své okolí a často přitahují další negativní vlivy. Uvnitř těchto zanedbaných budov se často hromadí odpad, který může být zdrojem zdravotních rizik i pro široké okolí. Naším cílem je získat tyto nemovitosti do majetku města a vyřešit tak mnohdy letité problémy s tím spojené. K tomu chceme maximálně využívat všech zákonných možností. Ve spolupráci s dalšími orgány státní správy chceme na majitele nemovitosti tlačit, aby situaci zanedbaných budov a pozemků řešil. V případě, že majitel i přes výzvy a pokuty nebude činit žádná opatření, chceme do řešení zapojit obnovené technické služby města, aby např. případnou skládku vyvezly, a náklady po majiteli domu pak důsledně vymáhat. Pokud by se nezaplacené sankce a platby hromadily, mělo by město přistoupit k exekučnímu vymáhání a příp. nemovitost v exekuci vykoupit a připravit tak místo pro budoucí změnu využití dané lokality. Město může získat nejen nové pozemky, ale i průběžně zlepšovat život obyvatelům v okolí těchto opuštěných staveb.

Vyloučené lokality jsou často spojovány se zvýšenou kriminalitou a občané města mají často strach jimi v určitou denní dobu procházet. Pro zvýšení pocitu bezpečí bychom chtěli nejen navýšit počet hlídkujících strážníků městské policie, ale instalovat postupně v dané problémové lokalitě funkční kamerový systém, aby mohl být případný přestupek resp. trestný čin zaznamenán a sloužit jako důkazní materiál.

Bc. Irena Skálová – lídryně koalice a TOP09

Ing. et Ing. Zbyněk Novák – lídr KDU-ČSL

Mgr. Jiří Čapek, DiS. – lídr STAN

 

 

Žádné komentáře

Odeslat komentář